Mijn account

Algemene voorwaarden It’s a Wrap

  1. Definities

 

Aanbod: Het product –en dienstenaanbod van It’s a Wrap dat door de klant via het platform bij It’s a Wrap kan worden besteld.

 

Bestelling: een bestelling van de klant via het platform bij It’s a Wrap van het door de klant geselecteerde Aanbod.

 

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling plaats via het platform.

 

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de klant en It’s a Wrap met betrekking tot een bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

 

Platform: de website, tools van www.itsawrap-drachten.nl en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de service beschikbaar wordt gemaakt.

 

Restaurant: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van overeenkomsten het platform gebruikt.

 

Restaurantinformatie: de informatie van It’s a Wrap met betrekking tot, onder andere, bedrijf -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief btw), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

 

  1. Identiteit van It’s a Wrap

 

It’s a Wrap Drachten

 

Adres hoofdvestiging:
De Vogelweide 42            
9201 TE Drachten

 

Email: info@itsawrap-drachten.nl       
Tel: 0621982169

 

  1. Toepasselijkheid

 

De klant gaat door middel van het plaatsen van een bestelling direct een overeenkomst met It’s a Wrap aan voor de levering van het door de klant geselecteerde aanbod. De klant is gebonden aan de bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het restaurant op grond van artikel 6 hieronder.

 

 

 

  1. Het Aanbod

 

It’s a Wrap publiceert het aanbod op het platform. It’s a Wrap kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen, aan te geven in het opmerkingen vakje bij de bestelling of een mail te sturen naar info@itsawrap-drachten.nl voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.

 

It’s a Wrap geeft alle restaurantinformatie zodanig weer, dat voor de klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

It’s a Wrap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

 

  1. De Overeenkomst

 

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Bestellen’ tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling via het platform.

 

Na ontvangst van de Bestelling, zal It’s a Wrap de bestelling elektronisch aan de klant bevestigen.

 

De overeenkomst kan alleen door It’s a Wrap worden uitgevoerd als de klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan It’s a Wrap te melden.

 

In verband met informatie over de status van zijn bestelling, dient de klant na het plaatsen van de bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de bestelling) bereikbaar te zijn voor It’s a Wrap.

 

Indien de klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de klant aangegeven bezorgadres om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

 

Indien de Klant kiest voor het afhalen van de bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van It’s a Wrap, die in de bevestigingsmail is weergegeven.

 

  1. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

In verband met de bederfelijkheid van het aanbod geldt dat de klant geen recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de klant bij worden geannuleerd. Annulering van de bestelling door de klant bij It’s a Wrap is slechts mogelijk indien It’s a Wrap expliciet aangeeft dat annulering van de bestelling door de Klant mogelijk is.

It’s a Wrap heeft het recht de bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het aanbod niet meer beschikbaar is, de klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.

 

Indien de klant een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan It’s a Wrap besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende klant te weigeren.

 

It’s a Wrap heeft het recht om bestellingen te weigeren en overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de bestelling of de contactgegevens. Indien It’s a Wrap een bestelling annuleert die al betaald is, dan zal It’s a Wrap dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de klant schijnbaar valse of frauduleuze bestellingen plaatst, dan kan It’s a Wrap hiervan aangifte doen bij de politie.

 

  1. Betaling

 

Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de klant verplicht om It’s a Wrap te betalen voor de bestelling. Door de klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan de deur of op de afhaallocatie.

 

Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

 

  1. Klachtenregeling

 

Klachten van de klant over het aanbod, de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst, dienen bij It’s a Wrap te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van het restaurant en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij It’s a Wrap.

 

Als de klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van It’s a Wrap op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.

 

Nadat de klacht door It’s a Wrap is ontvangen zal It’s a Wrap zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. It’s a Wrap streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk It’s a Wrap.

 

  1. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

 

It’s a Wrap verwerkt persoonlijke gegevens op van de klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.